• Previous program
  • Next program
זום
  • טפטיםזום
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

מעקב אחר הרפתקאותיו של דבר העושה דרכו בתוך עולמות חדשים. מדי פרק נחשפים בהדרגה חלקים מהעולמות באפקט של זום (הליכה לאחור וגילוי פרטים חדשים) עד להתגלות התמונה השלמה.

ללוח השידורים