• Previous program
  • Next program
פטפוטים
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

שני הפעוטות של פטפוטים משתובבים ומשחקים בחדר המשחקים הגדול. הם מדמיינים, יוצרים משחקים חדשים ובעיקר מדברים לעצמם את עולמם הפנימי ומלא הדמיון.

ללוח השידורים