משחקים גדולים לקטנים

  • Previous program
  • Next program
משחקים גדולים לקטנים
  • צביעהמשחקים גדולים לקטנים
  • טפטיםמשחקים גדולים לקטנים
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

הסדרה עושה שימוש מפתיע במנגנוני משחק שלקוחים מחדר המשחקים של כל תינוק, כמו פאזל וקוביות, ומביאה בעזרתם דימויים בסיסיים מסביבבתנו.

ללוח השידורים