• Previous program
  • Next program
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

אובי וחבריו הם בובות, המשוחקות על ידי ידיים המאובזרות בעיניים. הם חיים בבית ומתפקדים כמשפחה אנושית לכל דבר. הם משחקים, לומדים, משתוללים וצוחקים ממש כמו ילדים. החוויות והמשחקים שלהם לקוחים מעולם הפעוטות ומעוררים את הזדהות הצופים דרך ההומור והנגיעה ביומיומי והמוכר.

ללוח השידורים