• Previous program
  • Next program
פנס הקסם
  • צביעהפנס הקסם
  • טפטיםפנס הקסם
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

סדרת הנפשה מגוונת המבוססת על עקרונות אנתרופוסופיים וחוקרת תפישות טבעיות ומופשטות, כולל הקשר בין קול לתנועה, יצירת אובייקט מחלקיו השונים והמושג מחזורי חיים

ללוח השידורים