מרכז הלמידה באתר ערוץ בייבי

מרכז הלמידה באתר ערוץ בייבי מספק לכם ולילדיכם חוויה משותפת של למידה אינטראקטיבית ומשעשעת במגוון נושאים - מחשיבה מתמטית, דרך הכרות עם העולם שמסביבם, ועד מוסיקה.
בכל נושא במרכז הלמידה תפגשו את אחת הדמויות הפופולאריות של ערוץ בייבי, אשר תנחה את הפעילויות הלימודיות בו ואף תשתתף בהן.
הסביבה הלימודית מעוצבת כעולם תוכן עשיר, אשר מרכיביו מובילים לפעילויות ולתכנים לימודיים.
התכנים והמיומנויות המובאים בפעילויות מותאמים לשלבים ההתפתחותיים של פעוטות בגילאים 4-2 שנים, וגובשו על-ידי מומחים לפיתוח תכניות לימודים מתוקשבות, ובשיתוף יועצים מתחום התפתחות הילד ומתחומי התוכן השונים.
חשוב להדגיש כי עולמות התוכן בנויים באופן מודולארי, ולכן סדר הלמידה של הילדים אינו מובנה על-פי השלבים ההתפתחותיים אלא נתון לבחירת ההורה והילד.


עולם החיות של זואי

מגיל מאוד צעיר נמשכים ילדים לטבע, ובמיוחד לבעלי חיים. על פי התיאוריה הנוכחית של הביופיליה, מקורה של האהבה לטבע הוא במשיכה שיש לנו, בני האדם, לכל מי ומה שדומה לנו, ואשר מהווה גם חלק מטבע האדם. עולם הטבע מוקף בבעלי חיים, צמחים ואורגניזמים חיים אחרים, כמו חיידקים, וירוסים, פטריות ועוד. המשותף לכל צורות החיים השונות הללו הוא מאפיינים בסיסיים של חיים: תנועה, צמיחה, התפתחות ורבייה, גוף בעל מבנה פנימי (תאים, זרועות, וכו'), תגובות לגירויים ועוד.

הצורה שבה הילד תופס את המושג "חיים" מתפתחת במספר שלבים. בהתחלה, ילדים מייחסים חיים לכל עצם "שעושה משהו" או משרת מטרה כזאת או אחרת. על פי תפיסה זו, השמש היא דבר חי, מכיוון שהיא נותנת אור, ואילו האבנים אינן עושות דבר ולכן הן עצמים דוממים. בשלב השני, ילדים מייחסים חיים לכל מה שזז ובקטגוריה זו הם כוללים עצמים כמו עננים, אופניים וכו'. מאוחר יותר, הם מגדירים כמשהו חי כל מה שזז מאליו. קריטריון התנועה לצורך הבחנה בין חי לדומם נפוץ בקרב מרבית ילדי הגיל הרך. על פי קריטריון זה, העצים עשויים להיחשב עצמים דוממים, ואילו מטוסים עשויים להיחשב עצמים חיים.
בשלבים מאוחרים יותר, הילדים מתחילים לחלק את העולם לחי, צומח ודומם. רק בסביבות גיל 7 מבינים הילדים שהצמחים הם עצמים חיים ולא דוממים.

מחקרים רבים נערכו על הזיקה בין ילדים לבעלי חיים (במיוחד כלבים). נמצא שקשר קבוע עם בעלי חיים תורם לילד מבחינה רגשית, חברתית ואף גופנית. לדוגמה, במהלך האינטראקציה שלהם עם בעלי חיים, לומדים הילדים להבין את רגשותיהם וצורכיהם של בעלי החיים, ומשם גם את רגשותיהם וצורכיהם של בני האדם. הקשר עם בעלי החיים משפר את הדימוי העצמי שלהם, מגביר את עצמאותם, את המשמעת העצמית שלהם ועוד.
חזרהדף פעילות