מרכז הלמידה באתר ערוץ בייבי

מרכז הלמידה באתר ערוץ בייבי מספק לכם ולילדיכם חוויה משותפת של למידה אינטראקטיבית ומשעשעת במגוון נושאים - מחשיבה מתמטית, דרך הכרות עם העולם שמסביבם, ועד מוסיקה.
בכל נושא במרכז הלמידה תפגשו את אחת הדמויות הפופולאריות של ערוץ בייבי, אשר תנחה את הפעילויות הלימודיות בו ואף תשתתף בהן.
הסביבה הלימודית מעוצבת כעולם תוכן עשיר, אשר מרכיביו מובילים לפעילויות ולתכנים לימודיים.
התכנים והמיומנויות המובאים בפעילויות מותאמים לשלבים ההתפתחותיים של פעוטות בגילאים 4-2 שנים, וגובשו על-ידי מומחים לפיתוח תכניות לימודים מתוקשבות, ובשיתוף יועצים מתחום התפתחות הילד ומתחומי התוכן השונים.
חשוב להדגיש כי עולמות התוכן בנויים באופן מודולארי, ולכן סדר הלמידה של הילדים אינו מובנה על-פי השלבים ההתפתחותיים אלא נתון לבחירת ההורה והילד.


גן הצורות - תולי

העולם שבו חיים ילדים משופע בצורות, המשולבות בעצמים שבסביבה היומיומית. ילדים רוכשים מושגים ראשוניים של צורות כבר בגילאים צעירים מאוד: הם יכולים לומר למשל, שצורה מסוימת היא "מלבן", משום ש"היא נראית כמו דלת", או לכנות צורה אחרת "משולשת", מפני שהיא "חדה". בגילאים 2-4 ילדים יוכלו לזהות צורות בסיסיות לפי מראן. בגילאים מאוחרים יותר יוכלו כבר למנות את מספר הצלעות ולקשר בין מספר זה לבין שם הצורה.
עד גיל 6 כבר מתקבעים אצל הילדים רעיונות ותפישות לגבי צורות גיאומטריות. אם התפישות המוקדמות הללו שגויות, יש צורך במאמץ רב כדי לשנותן בגילאים מאוחרים יותר. דוגמאות נפוצות לתפישות שגויות של ילדים לגבי צורות הן:
  • ריבוע שאינו מונח במאוזן, אינו ריבוע.‬
  • משולש שאינו שווה שוקיים – אינו משולש.
לכן חשוב כבר בגילאים הצעירים לחשוף את הילדים למגוון צורות במגוון מצבים במרחב, וללמדם למיין ולשיים אותן בצורה הנכונה.
בגן הצורות פוגשים הילדים את הצורות הבסיסיות: ריבוע, משולש ועיגול, ונחשפים לצורות גיאומטריות נוספות, כגון מלבן, אליפסה וטרפז, ולצורות אחרות, שאינן גיאומטריות אך מצויות בסביבה היומיומית: כוכב ולב.
בסביבה הלימודית של גן הצורות נחשפים הילדים לצורות במגוון של צבעים, גדלים, סוגים וכיוונים. כך למשל ייחשפו הילדים לסוגים שונים של משולשים (שווי שוקיים, ישרי זווית, קהי זווית וכו'), בגדלים, בצבעים ובכיוונים שונים - פעם משולש העומד על קודקודו, ופעם משולש העומד על בסיסו - אשר כולם מזוהים כמשולשים. הילדים משחקים בצורות הללו במשחקים שונים, שבהם הם מזהים אותן בסביבה, ממיינים אותן, יוצרים באמצעותן תמונות וצורות מורכבות וכן לומדים לצייר את הצורה מקו שבור סגור (כמו ריבוע), או מקו עקום סגור (כמו עיגול).


בחזרה לגן הצורות של תולי

חזרהדף פעילות