• Previous program
  • Next program
לילה טוב דובון
  • תקציר
  • ערך מוסף
  • טיפ

טדי מתכונן לשנת הלילה, ובינתיים מספר לאימו את החוויות שעבר במשך היום. בזכות הדמיון העשיר והמפותח שלו טדי מתגבר על כל קושי ומכשול שהיו לו במשך היום, והוא צולל לשינה רגועה ושלווה.

ללוח השידורים